หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 21 งาน

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(พัฒนาธุกิจ)

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

รวบรวมติดตามข้อมูลทั้งภายนอก ภายในองค์กร เพื่อการพัฒนาธุรกิจ ออกแบบกลยุทธ ทางธุรกิจ (เน้นทางด้านการต วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

บันทึกรายการรับ-จ่าย จัดทำรายการเอกสารที่เกี่ยวกับภาษีอากร งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน 10,00-15,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. โปรแกรมเมอร์

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

เขียน-ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม ที่บริษัทพัฒนาขึ้น และพัฒนา website ของบริษัท วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

ติดต่อประสานงานกับทางธนาคาร, สถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนต่างๆ วิเคราะห์งบการเงินรวมถึงการวางกลยุท วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ช่างประปา

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

ควบคุมคนงานไฟฟ้าหรือประปาตามโครงการก่อสร้างต่างๆของบริษัทฯ วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. หัวหน้าช่างไฟฟ้า

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

ควบคุมคนงานไฟฟ้าหรือประปาตามโครงการก่อสร้างต่างๆของบริษัทฯ วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ช่างสำรวจ (Survey)

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

กำหนดตำแหน่งของอาคาร, ระดับอาคาร, ความสูงของอาคาร ที่หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผู้จัดการโครงการ(Project Manager)

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

บริหารงานโครงการออกแบบ-ก่อสร้างโรงงานและสาธารณูปโภค วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน 30,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. ผู้ควบคุมงาน

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

ควบคุมงานก่อสร้าง วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน 12,000-20,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. โฟร์แมน

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

ควบคุมงานก่อสร้าง วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 12,000-20,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. พนักงานเขียนแบบประจำโครงการ

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

เขียนแบบในโครงการหมู่บ้าน วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ขอนแก่น

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานขายโครงการหมู่บ้านจัดสรร

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

ประชาสัมพันธ์ หาและติดต่อ ติดตามลูกค้าซื้อบ้าน วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000
จังหวัด ขอนแก่น

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

งานธุรการโครงการหมู่บ้านจัดสรร,ประชาสัมพันธ์
ติดต่อลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ
วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000
จังหวัด ขอนแก่น

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานสโตร์ (ประจำสำนักงานสนาม)

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

จัดทำสต็อก, ควบคุม-ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างที่หน่วยงานก่อสร้าง วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ทนายความ

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

ทำคดี-ดูแลงานทางด้านกฎหมาย วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. มัณฑนากร

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

ออกแบบตกแต่งภายใน นำเสนอลูกค้า
ประมาณการและควบคุมงานตกแต่งภายในอาคาร
วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. วิศวกรพลังงาน

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

ออกแบบระบบและควบคุมติดตั้งประหยัดพลังงานในโรงงาน
ออกแบบและควบคุมงานระบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ผลิตจากพลัง
วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. วิศวกรสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

ออกแบบระบบบำบัด น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ และงานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. สถาปนิก

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

ออกแบบ วางผังและอาคารขนาดใหญ่ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตรวจสอบและเสนอวิธีปรับปรุงแก้ไขงานก่อสร้าง วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่บัญชี (Part time)

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

ทำการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย,จัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากรและงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงินต่างๆ วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. วิศวกรโครงสร้าง

บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

ออกแบบวิศวกรรมหรือควบคุม, ดูแล, บริหารงานโครงการก่อสร้าง, งานแผนงานก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้างที่ดูแ วันที่ 12 มี.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี